Verantwoordelijke Lisanne Pot
Laatst bijgewerkt 21-12-2023
Doorlooptijd 1 dag 1 uur 5 minuten
Leden 20
Basis
Afhaal
Bekijk alle
Balie specialist
Ontwikkelen van Azerty is investeren in jou als medewerker.
Om elke medewerker een goede start en optimale begeleiding te kunnen geven is het van belang tijd en aandacht te besteden aan de medewerker.

Wanneer leiden we op: 
Vanaf het eerste moment dat de nieuwe medewerker binnenkomt, zal hij starten met de interne opleiding.
De medewerker zal een introductiegesprek en een rondleiding krijgen, vervolgens een interne opleiding op de afdeling krijgen.
In de eerste maand is ook de rode draad, de nieuwe medewerker krijgt dan een kleine introductie per afdeling om kennis te maken met de werkzaamheden en het team!

Wie leiden we op: 
Een medewerker klantcontact

Wat zijn de leerdoelen:
nieuwe medewerkers opleiden tot beginnend klantcontactmedewerker.

Hoe leiden we op: 
We streven naar zo veel mogelijk dezelfde opleider.
De teamleider is verantwoordelijk voor een goede voortgang van de opleiding tot beginnend contactmedewerker.
Er wordt per opleidingsplan ook een begeleider aangewezen
           
Hoe organiseren we de opleiding:
Een nieuwe medewerker doorloopt een basis leertraject van 4 weken zoals beschreven in het opleidingstraject week 1-4 vervolgens is er in week 5 t/m 7 de mogelijkheid om wat extra aandacht te besteden aan bepaalde taken en het afronden van de telefoontraining.

Hoe wordt het opleidingsplan uitgevoerd?
Het opleidingsplan wordt gemonitord en bijgesteld door de teamleider.
Het opleidingsplan wordt bij elke nieuwe contactmedewerker toegepast, eventueel aangevuld met een functie specifieke vervolgopleiding.
Het besluit om over te gaan tot de specifieke vervolgopleiding ligt in handen van de leidinggevende van de betreffende afdeling.

Hoe worden vorderingen en resultaten bijgehouden?
Middels wekelijkse evaluatie gesprekken en invullen van het beoordelingsformulier kunnen de vorderingen worden bijgehouden. 

Evaluatie van opleidingsactiviteiten:
Aan het einde van elke opleidingsperiode dient geëvalueerd te worden of de resultaten gehaald zijn, en op welke manier verbeteringen zijn door te voeren
Op gezette momenten zullen er gesprekken gehouden worden met de teamleider en begeleider.
De gesprekken zijn via outlook ingepland.